Nidarosdomens Guttekor er en selvstyrt og selvstendig institusjon knyttet til Nidaros Domkirke. Vi har som formål å:

• Fremme god kirkemusikk
• Gi medlemmene innsikt i kirkens musikk, kultur og liturgiske liv
• Arbeide for god fremferd og sosialt fellesskap blant medlemmene
• Ha en sterk forankring til Nidaros domkirke gjennom deltakelse i gudstjenester, andre kirkelige anliggender og konserter
• Gjennom opplæring å holde den kunstneriske kvalitet på et høyt internasjonalt nivå, slik at koret kan representere Nidaros domkirke, Trondheim og Norge på en god måte.
• Arbeide for at koret har en solid og fremtidsrettet økonomi som sikrer en sunn drift og et godt grunnlag for kunstnerisk utvikling.

Dirigent/ daglig- og kunstnerisk leder:
Bjørn Moe – Telefon:995 05 718 – E-post

Administrasjon/ produsent:
Mona Grande Lund – Telefon: 958 71 768 – E-post

Organisasjon

Styreleder: Jan-Gunnar Heglund – Telefon 901 35 905 – E-post
Styremedlem: Ragnhild Jepsen –nestleder, -representant fra Nidaros domkirkes menighetsråd
(Vara: Lars Meland)
Styremedlem: Bjørn Moe – kunstnerisk leder/ daglig leder
Styremedlem: Bente Sollie
Styremedlem: Eirik Larsen
Styremedlem: Mette Vestli
Styremedlem: Jannicke Svendsen, representant fra familiene til guttestemmene
Styremedlem: Jakob  Godø Nordli, representant fra korets mannsstemmer