Vi ble med i guttekoret fordi vi liker å synge, skikkelig flinke ble vi først etter hvert.

Det viktigste er at du liker å synge og møter på alle øvelsene. Resten kommer av seg selv…

Kjenner du en sangfugl som går i 1., 2. eller 3. klasse? 

Hvis du øver – blir du god. Når du oppdager det, blir det enda morsommere å synge, og i Nidarosdomens Guttekor elsker vi å synge! Dessuten lærer du å holde fokus og konsentrere deg på øvelsene – det kan faktisk hjelpe deg å bli bedre i andre aktiviteter, også på skolen. Store og små passer på hverandre og blir godt kjent i koret vårt. Vi har mye morro sammen i pauser og på turneer og er en sammensveiset gjeng med stor takhøyde og humor. – Bli med du også.

Aspirantopplæring

Vi har kontinuerlig inntak av nye gutter til aspirantopplæringen med oppstart i august og januar.
Aspirantopplæring skjer ved Trondheim kommunale kulturskole.
Påmelding sendes elektronisk på
trondheim.kommune.no/kulturskolen -> sang -> guttekoret.

TIL PÅMELDING

  
Du får svar fra oss om tidspunkt for oppmøte.
Spørsmål rettes til:
mona.grande.lund@guttekoret.no

Undervisningen

Nidarosdomens Guttekor samarbeider med Trondheim kommunale kulturskole om opplæringen av aspiranter til Guttekoret. Avgiften til Trondheim kommunale kulturskole er for tiden kr. 1890,50 pr. semester.

Undervisningen følger skoleåret.
Undervisningen foregår i grupper to ganger i uken, – 45 minutter hver tirsdag og torsdag ettermiddag. På begge dager kan dere velge mellom 3 tidspunkt, slik at det er enkelt å kombinere aspirantkoret med andre fritidsaktiviteter.

Tiden i aspriantkoret for Nidarosdomens Guttekor varer normalt i to år og gir guttene et solid grunnlag i notelære, korsang og sangteknikk. Aspirantkoret opptrer også flere gang i løpet opplæringstiden, alene eller sammen med hovedkoret. De siste årene har aspirantene fått være med på en rekke storslåtte arrangementer i Trondheim.

Kontakt

Lærere for aspirantkoret er Bjørn Sigurd Skjelbred og Ingrid Fostad. Begge kan kontaktes gjennom Trondheim kommunale kulturskole, tlf.72 54 88 00.

Spørsmål om aspirantopptaket kan også rettes til korets administrasjon ved Mona Grande Lund.

Les mer om guttekoret

Håper du blir med! 


korliv, nidarosdomens guttekor

Guttekoret på turne i Tyskland

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre