Koret foran det flotte orgelet i Nidarosdomen
Hovedkoret i Nidarosdomens Guttekor består av både unge gutter og voksne menn. Vi er rundt 50 gutter mellom 9 og 15 år, og 25 mannstemmer.

Gutter med sopran- og altstemmer rekrutteres inn i hovedkoret fra aspirantkoret, mens mannsstemmene i stor grad er tidligere guttesangere. Flere av sangerne har over 20 år bak seg i koret. Vi legger stor vekt på å beholde guttesangerne lengst mulig inn i stemmeskiftet og har etter hvert utviklet betydelig kunnskap om sang i stemmeskifteperioden.

Hovedkoret er delt inn i 8 stemmegrupper, sopran (1 og 2), alt (1 og 2), tenor (1 og 2) og bass (1 og 2). Vårt koroppsett er helt spesielt, fordi koret står oppstilt som to selvstendige kor ved siden av hverandre: På hver sin fløy står soprangruppene, mens to altgrupper står ved siden av hverandre på midten. Bak sopranene står bassgruppene på hver sin fløy, mens tenorgruppene er plassert bak altene. Dette gir koret en særegen klang. Denne inndelingen åpner i tillegg for flere muligheter i konsertsammenheng, ved at de to korene kan variere mellom å synge sammen og hver for seg. Noe som er en fordel siden koret ofte fremfører verker for dobbeltkor.

Logoped Alfhild Ingebrigtsen og stemmepedagogene Mona Skjeldal og Nina Sætherhaug, sørger for at hver sanger får personlig oppfølging.

Hovedkoret består til enhver tid av 70 – 80 sangere. De yngste er 9 år når de har fullført aspirantkoret og tas opp i hovedkoret. Koret har ingen øvre aldersgrense, og har derfor hatt sangere helt opp til 70-årsalderen

Alle medlemmene har øvelse minst 5 timer uken fordelt på to dager.

I tillegg har koret med jevne mellomrom fellesøvelse på lørdager. Da tar vi oss også tid til et felles måltid.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre