Nidarosdomens Guttekor er en selvstyrt og selvstendig institusjon knyttet til Nidaros Domkirke. Vi har som formål å:

• Fremme god kirkemusikk
• Gi medlemmene innsikt i kirkens musikk, kultur og liturgiske liv
• Arbeide for god fremferd og sosialt fellesskap blant medlemmene
• Ha en sterk forankring til Nidaros domkirke gjennom deltakelse i gudstjenester, andre kirkelige anliggender og konserter
• Gjennom opplæring å holde den kunstneriske kvalitet på et høyt internasjonalt nivå, slik at koret kan representere Nidaros domkirke, Trondheim og Norge på en god måte.
• Arbeide for at koret har en solid og fremtidsrettet økonomi som sikrer en sunn drift og et godt grunnlag for kunstnerisk utvikling.

Les korets vedtekter.

Ansatte

Administrativ leder
Johannes Köpple – Telefon: 482 37 672 – E-post

Kunstnerisk leder:
Bjørn Moe – Telefon: 995 05 718 – E-post

Administrasjon/ produsent:
Mona Grande Lund – Telefon: 958 71 768 – E-post

Organisasjon

Styreleder: Jan-Gunnar Heglund – Telefon 901 35 905 – E-post
Styremedlem: Ragnhild Jepsen –nestleder, -representant for Nidaros domkirkes menighetsråd
Styremedlem: Bente Sollie
Styremedlem: Eirik Larsen
Styremedlem: Mette Vestli
Styremedlem: Rolf Jarle Brøske
Styremedlem: Jannicke Svendsen, representant for familiene til guttestemmene
Styremedlem: Jakob Godø Nordli, representant for korets mannsstemmer